EΚΔΟΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Στὸ πληκτρολόγιό σας:
Ἀριστερὸ βέλος (←): προηγούμενη σελίδα
Δεξιὸ βέλος (→): ἑπόμενη σελίδα

Τί εἶναι οἱ ιορθώσεις

καὶ τί ἐπιδιώκουν;

    Μηνιαῖο περιοδικὸ οὐσίας, μὲ πολιτικὴ ἀνάλυση τῆς ἑλληνικῆς, εὐρωπαϊκῆς, καὶ παγκόσμιας – κατὰ τὸ δυνατόν –, πραγματικότητας, ἀπόλυτα ἀνεξάρτητη ἀπὸ ἰδεολογικὲς ἀγκυλώσεις, κομματικὲς δεσμεύσεις καὶ ὁποιεσδήποτε σκοπιμότητες, ποὺ ἔχει ὅλως ἄλλη ὀπτική. Γι’ αὐτὸ κ’ εἶναι πάντα ἄρρηκτα συνδεδεμένο μὲ τὴν Ἑλληνική, κυρίως Ποίηση, λόγια καὶ Δημοτική, τὸ Στοχασμό, τὶς Παροιμίες, τὴ χριστιανικὴ Γραφὴ καὶ τὴ θύραθεν παιδεία, δηλαδὴ τήν, ἐκ τῶν πραγμάτων  π α γ κ ό σ μ ι α,  Ἑλληνικὴ Γραμματεία…

    Περιέχει ἀκόμα Ποίηση καὶ Πεζογραφία σημερνή: Τὰ Διανθίσματα καὶ τὰ Διηγήματα, ποὺ δημοσιεύτηκαν κ’ ἐξακολουθοῦν νὰ δημοσιεύωνται, ἐκδεδομένα ἢ ἰδιόγραφα.

    Τέλος, τὰ ἐνΔοσκοπικά, τὶς ἀντιΔράσεις, τ’ Διόρθωτα, καὶ τὴν Ἀλληλογραφία, στῆλες μὲ ζωντανὲς κρίσεις καὶ σχόλια, ποὺ ἀφοροῦν ὄχι μόνο τοὺς φίλους, τοὺς συνδρομητές, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀναγνῶστες, γιὰ τὴν ἀδιόρθωτη ἑλληνική, εὐρωπαϊκὴ καὶ παγκόσμια πνευματικὴ καὶ πολιτικὴ πραγματικότητα, οἰκονομία, κοινωνία καὶ ἀγορὰ συνολικά, καλῶντας συνάμα μονίμως σὲ διάλογο.

    Οἱ πίνακες τῆς Φλώρας Κ. Μάστρακα, κοσμοῦν τὰ ἐξώφυλλα τοῦ περιοδικοῦ, μὲ σταθερό «κασσέ», πενήντα δύο σελίδων, ἀλλὰ πάντα ἀπροσδόκητο περιεχόμενο.

*

    Οἱ Διορθώσεις δὲν ἔχουν «συντακτικὴ ἐπιτροπή» ἢ ἄλλο γραφειοκρατικὸ σχῆμα. Ἔχουν μόνο ὑπεύθυνο, τὸν Κώστα Μάστρακα. Ὁ Κ.Μ. ἄσκησε μιὰν ἰδιότυπη δικηγορία στὴν Ἀθήνα, ποὺ τὴ χαρακτήριζε ὀξύτατη ἐμμονὴ στὴν οὐσία χωρίς, ὡστόσο, καμμιὰ παρέκκλιση ἀπὸ τοὺς νόμους καὶ τοὺς δικονομικοὺς κανόνες, ὀργανώνοντας καὶ διατηρῶντας, στὴ Σόλωνος 54, ἕνα πρότυπο δικηγορικὸ γραφεῖο ἀπόλυτα ἰσότιμης νομικῆς καὶ οἰκονομικῆς συνεργασίας μὲ τοὺς νεώτερους, συνεργάτες του.

    Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς Δικηγορίας του, δημιούργησε τὶς Διορθώσεις, ἀνοίγοντας βῆμα ἐντελῶς ἐλεύθερο σ’ ὅλους ὅσοι ἀγορεύειν ἐπὶ τῆς οὐσίας βούλονται. Ἐπὶ τῆς οὐσίας κι ὄχι πρὸς τὸ θεαθῆναι ἢ τὸ δημοσιευθῆναι! Δὲν γίνονται καταχωρίσεις ἐδῶ. Καμμιά δημόσια σχέση κανενός, κανένα «ὄνομα», καμμιά ἰδιότητα, ὅσο βαρύγδουπη κι ἂν εἶναι, δὲν ὠφελεῖ σὲ τίποτα, παρὰ μόνο ἡ  ο ὐ σ ί α.

    Συμπαραστάτες πολύτιμοι, ἐκτὸς ἀπ’ τὸν ἐκδότη, εἶναι ὁ συνοδοιπόρος, ἐπὶ δέκα ἑπτὰ χρόνια, στὴ δικηγορία Βασίλης Ι. Παριανός καὶ μιὰ συνεχῶς διευρυνόμενη ὁμάδα ἀπὸ νέους κι ὥριμους, ἐπώνυμους κι ἀνώνυμους – ἀκόμα – ἐργάτες τῶν γραμμάτων, ποὺ φιλοδοξοῦν, νὰ μείνουν οἱ Διορθώσεις αὐτὸ ποὺ ἤδη ἔ γ ι ν α ν  μέχρι σήμερα: ἡ μηνιαία πνευματικὴ ἀνάσα, διαρκῶς περισσοτέρων.

    Ἤδη, χάρις στὴ συνεχῆ, πολύμηνη ἰδιάζουσα, ἐπίμονη προσπάθεια τοῦ ὑπεύθυνου ὅλων τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, ἀπέκτησαν τὴ δική τους  ἱστοσελίδαwww.diorthoseis.gr, μὲ τὴν ὁποία ἔχετε στὴ διάθεσή σας: α) τοὺς πίνακες τῶν ἐξωφύλλων, στὴν τρισδιάστατη πινακοθήκη τῆς Φλώρας Μάστρακα, β) τὰ περιεχόμενα κάθε τεύχους καὶ γ) πλήρεις, ὅλες τὶς πάνω ἀπὸ 1500 σελίδες, μὲ τὰ κείμενα τοῦ περιοδικοῦ σὲ ἠλεκτρονικὴ ἀπεικόνιση, πιστὴ τῆς ἔντυπης μορφῆς. Μπορεῖτε, λοιπόν, νὰ μᾶς βρῆτε καὶ στὸ facebook, google+, twitter, pinterest, youtube, soundcloud.

τί-είναι-διορθώσεις-43


Ἀκολουθήστε μας:

· · · · ·


Τελευταῖo τεῦχος

Τελευταῖo κύριο ἄρθρο


Εὕρεση ἀναρτήσεων:


Πρόσφατες ἐκδόσεις τῶν ιορθώσεων


Βιβλιοθήκη τῶν ιορθώσεων


Ὀπτικοακουστικὸ ὑλικόΒιβλιοπωλεῖα ποὺ διαθέτουν ιορθώσεις:

Βιβλιοπωλεῖο Δ.Ν. Παπαδήμας,

Ἱπποκράτους 8, 106 79, Ἀθήνα
τηλ.: 210 3627318, 210 3642692, fax: 210 3610271
www.papadimasbooks.gr, info@papadimasbooks.gr

Πολιτεία,

Ἀσκληπιοῦ 1-3, 106 72, Ἀθήνα
τηλ.: 210 360 0235, 210 361 6373, 210 360 4475, fax: 210 360 4462
www.politeianet.gr, politeia@otenet.gr

IANOS

α) Σταδίου 24, 105 64, Ἀθήνα
τηλ.: 210 3217917,
β) Ἀριστοτέλους 7, 546 23, Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 277004
www.ianos.gr, ἐπικοινωνία

Books Plus

Πανεπιστημίου 37, 105 64, Ἀθήνα
τηλ.: 210 3222300,
info@booksplus.gr

Εὐριπίδης,

α)Ἀνδρέα Παπανδρέου 11 (ἐντὸς στοᾶς) Χαλάνδρι
τηλ.: 210 680 0644-6,fax: 210 680 0647,

β) Ἀνδρέα Παπανδρέου 8 Χαλάνδρι
τηλ.: 210 681 3661, fax: 210 680 0647,

γ) Κηφισίας 310 Κηφισιά,
τηλ.: 210 807 5792, fax: 210 807 5729,
info@evripidis.gr, www.evripidis.gr
www.facebook.com/evripidis.books
www.twitter.com/evripidisbooks,

Ἐπὶ λέξει,

Ἀκαδημίας 32 & Λυκαβηττοῦ, 106 72, Ἀθήνα
τηλ.: 210 338 8054
www.epilexibooks.gr , info@epilexibooks.gr

Βιβλιοθήκη τοῦ Ναυτίλου,

Χαριλάου Τρικούπη 28, 106 79, Ἀθήνα
τηλ.: 210 361 6204, fax: 210 361 6369
naftilosbooks@gmail.com

Βιβλιοαγορά,

α) Αὐγουστάκης Νῖκ. · Τρίχα, Αλ. & Ζαχ. Ο.Ε.
Τραλλαίων 61, 111 42 Λαμπρινή,
τηλ./fax: 210 2223 244

β) Ἁγίας Εἰρήνης 14 & Πλαστήρα, 151 21 Πεύκη
τηλ.: 210 6142 091, fax: 211 012 6672
bibliagora@gmail.com

Ντουντούμης,

α) Μαυρομιχάλη 60, 106 80, Ἀθήνα
τηλ.: 210 3800 413
www.doudoumis.gr, info@doudoumis.gr

α) Θησέως 27Α, 151 24, Μαρούσι
τηλ.: 210 6121 376


Ἱστοσελίδες ποὺ στηρίζουμε:

FOTOLIO

Τυπογραφικὲς ὑπηρεσίες.

Χρῆστος Κουτρουδίτσος

Τυπογραφικὲς ὑπηρεσίες.

Andy's Publishers

Τυπογραφικὲς ὑπηρεσίες.

Διέλευση

Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ συνεργάτη τῶν Διορθώσεων, Θεοδόση Παπαδημητρόπουλου.

Αυτός που γύρευα εἶμαι!..

Ἱστοτόπος τῆς θεατρικῆς παράστασης Αυτός που γύρευα εἶμαι!..
19,20,21 Ἰουνίου στὸ Θέατρο Βικτώρια.
Σκηνικὴ σύνθεση γιὰ τρεῖς φωνὲς κ᾿ ἕνα πιάνο,
μὲ ποιητικὰ καὶ στοχαστικὰ κείμενα ἀπ᾿ τὴν ἀρχαιότητα ὥς τὶς μέρες μας.

ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ

Ἱστοτόπος τοῦ θεατρικοῦ σχήματος ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ.
Πληροφορίες, βίντεο καὶ φωτογραφίες τῶν παραστάσεων,
καθὼς καὶ γενικώτερο ὑλικὸ περὶ τοῦ θεάτρου.

Τὸ ἄρωμα τοῦ Ἔρωτα

Ἱστοτόπος τῆς θεατρικῆς παράστασης Τὸ ἄρωμα τοῦ Ἔρωτα
Πληροφορίες, ἀναρτήσεις κι ὀπτικοακουστικὸ ὑλικὸ σὲ σχέση μὲ τὴν παράσταση.
Ἀπὸ 9 Ὀκτώβρη στὸ Ἀγγέλων βῆμα.

Ἐκδόσεις - Βιβλιοπωλεῖο Δ. Ν. Παπαδήμας

Ἱστοτόπος τοῦ βιβλιοπωλείου καὶ τῶν Ἐκδόσεων Παπαδήμα.

Πολιτεία

Ἱστοτόπος τοῦ βιβλιοπωλείου Πολιτεία.
Πλούσιος κατάλογος τῶν κυκλοφορούντων στὴν ἀγορὰ ἐντύπων.

Perseus

Ἱστοτόπος τῆς ψηφιακῆς βιβλιοθήκης Perseus.
Κείμενα τῆς Ἀρχαίας Γραμματείας.

Ἀνέμη

Ἱστοτόπος τῆς ψηφιακῆς βιβλιοθήκης Ἀνέμη.
Κείμενα τῆς Νεοελληνικῆς Γραμματείας.

Academic Bible

Ἱστοτόπος τῆς ψηφιακῆς βιβλιοθήκης Academic Bible.
Κριτικὲς ἐκδόσεις τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης.

Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft

Ἡ μεγάλη ἐγκυκλοπαιδεία τῆς ἐπιστήμης τῆς Ἀρχαιογνωσίας.
Ἐδῶ θὰ βρῆτε ὅλα τ' ἄρθρα ποὺ δὲν ὑπόκεινται πιὰ στοὺς περιορισμοὺς τῶν νόμων περὶ πνευματικῶν δικαιωμάτων.

Nobile Sound

Ἱστοτόπος τοῦ στούντιο ἠχογράφησης Nobile Sound.
Ἠχογραφήσεις, ἠχητικὴ ὑποστήριξη, ἐνοικιάσεις ἐξοπλισμοῦ.


Ἐπικοινωνήστε μαζί μας: